Misja i Wizja

1Misja i Wizja
2Podstawowe wartości
3Strategiczne filary

MISJA

Wykorzystując wiedzę o człowieku tworzymy i dostarczamy dobrze zaprojektowane produkty, które zapewniają radość z użytkowania.

WIZJA

Za silną marką VOX stoi globalna, stabilna finansowo, oparta na wartościach orgaznizacja, lider branży budujący przewagę na wiedzy, technologii i rozwoju.

PODSTAWOWE WARTOŚCI

Punktem wyjścia dla opracowania nowej strategii było zrozumienie kluczowych zasad, które są wyznacznikami i kompasem naszych działań. Inspiruje nas człowiek i jego pragnienia. W codziennej pracy skupiamy się na oczekiwaniach naszych klientów, kierując się siedmioma podstawowymi wartościami:
- wolność
-
wiedza
- innowacyjność
-
kreatywność
-
pasja
-
wiarygodność
-
bezpieczeństwo

STRATEGICZNE FILARY

W myśl naszej strategii wszystkie działania opieramy na trzech strategicznych filarach i związanych z nimi zasadami.

PRACOWNICY

- Szanujemy różnice kulturowe, rozwijamy interkulturowe kompetencje i promujemy przywództwo oparte na wartościach
- Budujemy na wiedzy i mądrości
- Jakość naszej pracy stanowi podstawę trwałości relacji z klientami i partnerami
- Dbamy o pracowników, ich zdrowie i bezpieczeństwo

KLIENCI

- Rozumiemy i zaspakajamy potrzeby naszych klientów
- Osiągamy doskonałość operacyjną, dostarczamy na czas, na miejsce, w żądanej ilości
- Znamy, analizujemy i monitorujemy, klientów, produkty i konkurencję
- Oczekujemy wyższej rentowności na lepszych produktach i usługach

ROZWÓJ

- Napędza nas kreowanie produktów smart & beauty
- Nieprzerwanie rozwijamy swoje kompetencje w trendach, nowych materiałach i technologiach
- Udostępniamy nasze produkty i usługi na wszystkich obiecujących rynkach
- Jesteśmy stabilni i rentowni dzięki dywersyfikacji produktów i rynków