Działanie 8.2

eu

DOTACJE NA INNOWACJE

PROFILE VOX Sp. z o.o. Sp. k. realizuje projekt pn.

 

1. „Wdrożenie systemu klasy B2B wspomagającego zarządzanie procesami logistycznymi w zakresie łańcucha dostaw pomiędzy Koordynatorem a uczestnikami Sieci Kontrahentów oraz pogłębienie współpracy w zakresie planowanych do sprzedaży towarów w ramach Sieci” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2

 

Przedmiotem niniejszego projektu jest Zintegrowanie procesów logistyczno-handlowych w jeden  system, co pozwoli zbudować platformę web do zarządzania relacjami biznesowymi pomiędzy Koordynatorem Sieci Kontrahentów (producent) a pozostałymi uczestnikami Sieci (dystrybutorami), jak również otworzy nowe szanse rozwojowe w zakresie współpracy pomiędzy samymi dystrybutorami. Podstawą projektu było połączenie obecnie funkcjonującego u Beneficjenta systemu SAP ERP z planowanym do zaimplementowania u kontrahentów w ramach projektu systemem B2B. Pozwoliło to połączyć kontrahentów w sieć automatycznej, zintegrowanej wymiany danych i informacji na potrzeby elektronicznego biznesu. Projekt został zrealizowany w okresie 01.01.2014 – 28.02.2015. Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Pana Daniela Pięty –daniel@vox.pl.

Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać:

http://europa.eu/index_pl.htm
http://www.poig.gov.pl/
http://www.mrr.gov.pl/
http://www.mswia.gov.pl/
http://www.parp.gov.pl/index/main/

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO