Działanie 1.4

eu

DOTACJE NA INNOWACJE

PROFILE VOX Sp. z o.o. Sp. k. realizuje projekt pn.

 

1. „Surowce i technologie wykorzystywane do warstw dekoracyjnych profili z tworzyw polimerowych” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.4

 

Celem zasadniczym projektu jest zaadoptowanie dostępnych surowców i technologii do wykonania warstw dekoracyjnych na profilach stosowanych w budownictwie, służących do zabudowy wewnętrznej lub zewnętrznej. Skutkiem prowadzonych badań ma być poprawienie następujących cech wyrobu: odporności na warunki atmosferyczne, właściwości fizyko-mechanicznych, podwyższenie klasy palności oraz zwiększenie wachlarza wyrobów dekoracyjnych. Projekt zostanie zrealizowany w okresie 01.04.2014 – 31.12.2015. Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Pana Tomasza Wdowiaka – profile@vox.pl.

Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać:

http://europa.eu/index_pl.htm
http://www.poig.gov.pl/
http://www.mrr.gov.pl/
http://www.mswia.gov.pl/
http://www.parp.gov.pl/index/main/

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO