Zamówienia archiwalne

baner uniaZamówienia
Dotyczące projektu:
Innowacyjne produkty do wykończenia wnętrz i elewacji budynków
Inwestycja współfinansowana jest w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

 

 

Zamówienie na:

BADANIA LABORATORYJNE 8/2011

Zapytanie ofertowe 8/2011

Profile VOX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa zawiadamia, że w wyniku porównania i oceny złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1, tj.:

PRO-LAB Sp. z o.o.
Ul. Toruńska 222
87-805 Włocławek

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spełniła wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów zapytania ofertowego, gdyż uzyskała najwyższą ilość punktów wg kryteriów oceny ofert podanych w warunkach zapytania ofertowego.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej ZAP. 8/2011

data ogłoszenia 02.06.2011 
data zamknięcia 09.06.2011Zamówienie na:

BADANIA LABORATORYJNE 7/2011

Profile VOX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa zawiadamia, że w wyniku porównania i oceny złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1, tj.:

PRO-LAB Sp. z o.o.
Ul. Toruńska 222
87-805 Włocławek

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spełniła wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów zapytania ofertowego, gdyż uzyskała najwyższą ilość punktów wg kryteriów oceny ofert podanych w warunkach zapytania ofertowego.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZAP 7/2011


data ogłoszenia: 30.03.2011 
data zamknięcia: 11.04.2011Zamówienie na:

BADANIA LABORATORYJNE 6/2011

Profile VOX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa zawiadamia, że w wyniku porównania i oceny złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1, tj.:

PRO-LAB Sp. z o.o.
Ul. Toruńska 222
87-805 Włocławek

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spełniła wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów zapytania ofertowego, gdyż uzyskała najwyższą ilość punktów wg kryteriów oceny ofert podanych w warunkach zapytania ofertowego.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZAP 6/2011


data ogłoszenia: 25.03.2011 
data zamknięcia: 05.04.2011Zamówienie na:

BADANIA LABORATORYJNE 5/2011

Profile VOX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa zawiadamia, że w wyniku porównania i oceny złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1, tj.:

PRO-LAB Sp. z o.o.
Ul. Toruńska 222
87-805 Włocławek

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spełniła wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów zapytania ofertowego, gdyż uzyskała najwyższą ilość punktów wg kryteriów oceny ofert podanych w warunkach zapytania ofertowego.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZAP 5/2011


data ogłoszenia: 22.02.2011 
data zamknięcia: 02.03.2011Zamówienie na:

BADANIA LABORATORYJNE 4/2011

Profile VOX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa zawiadamia, że w wyniku porównania i oceny złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1, tj.:

PRO-LAB Sp. z o.o.
Ul. Toruńska 222
87-805 Włocławek

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spełniła wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów zapytania ofertowego, gdyż uzyskała najwyższą ilość punktów wg kryteriów oceny ofert podanych w warunkach zapytania ofertowego.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZAP 4/2011


data ogłoszenia: 11.02.2011 
data zamknięcia: 18.02.2011Zamówienie na:

BADANIA LABORATORYJNE 3/2011

Profile VOX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa zawiadamia, że w wyniku porównania i oceny złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1, tj.:

PRO-LAB Sp. z o.o.
Ul. Toruńska 222
87-805 Włocławek

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spełniła wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów zapytania ofertowego, gdyż uzyskała najwyższą ilość punktów wg kryteriów oceny ofert podanych w warunkach zapytania ofertowego.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZAP 3/2011

data ogłoszenia: 11.02.2011 
data zamknięcia: 18.02.2011Zamówienie na:

BADANIA LABORATORYJNE 2/2011

Profile VOX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa zawiadamia, że w wyniku porównania i oceny złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1, tj.:

PRO-LAB Sp. z o.o.
Ul. Toruńska 222
87-805 Włocławek

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spełniła wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów zapytania ofertowego, gdyż uzyskała najwyższą ilość punktów wg kryteriów oceny ofert podanych w warunkach zapytania ofertowego.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZAP 2/2011


data ogłoszenia: 09.02.2011 
data zamknięcia: 18.02.2011Zamówienie na:

BADANIA LABORATORYJNE 1/2011

Profile VOX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa zawiadamia, że w wyniku porównania i oceny złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1, tj.:

PRO-LAB Sp. z o.o.
Ul. Toruńska 222
87-805 Włocławek

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spełniła wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów zapytania ofertowego, gdyż uzyskała najwyższą ilość punktów wg kryteriów oceny ofert podanych w warunkach zapytania ofertowego.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZAP 1/2011

data ogłoszenia: 07.02.2011 
data zamknięcia: 18.02.2011Zamówienie na:

sukcesywną dostawę koncentratów barwiących 25S/2011

Profile VOX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa zawiadamia, że w wyniku porównania i oceny złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1, tj.:

ALFA PVC Sp. Z o.o. 
Jemiołuszki 15 
02-886 WARSZAWA

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spełniła wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów zapytania ofertowego, gdyż uzyskała najwyższą ilość punktów wg kryteriów oceny ofert podanych w warunkach zapytania ofertowego.
  
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZAP 25S/2011

data ogłoszenia: 05.01.2011
data zamknięcia: 17.01.2011Zamówienie na:

sukcesywną dostawę koncentratów barwiących 24S/2011

Profile VOX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa zawiadamia, że w wyniku porównania i oceny złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1, tj.:

GRAFE POLSKA SP. Z O.O. 
Ul. CYRANA 8 
42-700 LUBLINIEC

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spełniła wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów zapytania ofertowego, gdyż uzyskała najwyższą ilość punktów wg kryteriów oceny ofert podanych w warunkach zapytania ofertowego.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZAP 24S/2011


data ogłoszenia: 05.01.2011
data zamknięcia: 17.01.2011Zamówienie na:

sukcesywną dostawę modyfikatora przetwórstwa na bazie kwasu akrylowego 23S/2011

Profile VOX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa zawiadamia, że w wyniku porównania i oceny złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1, tj.:

ARKEMA sp. z o.o. 
ul. Przemysłowa 
88-100 Inowrocław

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spełniła wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów zapytania ofertowego, gdyż uzyskała najwyższą ilość punktów wg kryteriów oceny ofert podanych w warunkach zapytania ofertowego.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZAP 23S/2011

data ogłoszenia: 03.01.2011
data zamknięcia: 07.01.2011Zamówienie na:

sukcesywną dostawę pigmentu dwutlenku tytanu 22S/2010

Profile VOX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa zawiadamia, że w wyniku porównania i oceny złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1, tj.:

RADKA POLSKA Sp..o., 
Ul. Skałeczna 4, 
54-055 Wrocław

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spełniła wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów zapytania ofertowego, gdyż uzyskała najwyższą ilość punktów wg kryteriów oceny ofert podanych w warunkach zapytania ofertowego.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZAP 22S/2010

data ogłoszenia: 15.11.2010
data zamknięcia: 19.11.2010Zamówienie na:

BADANIA FOKUSOWE 12/2010

Profile VOX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa zawiadamia, że w wyniku porównania i oceny złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1, tj.:

Latko Michał Latko
ul. Chopina 20/2
41-902 Bytom

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spełniła wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów zapytania ofertowego, gdyż uzyskała najwyższą ilość punktów wg kryteriów oceny ofert podanych w warunkach zapytania ofertowego.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZAP 12/2010

data ogłoszenia: 07.10.2010 
data zamknięcia: 17.10.2010Zamówienie na:

BADANIA FOKUSOWE 11/2010

Profile VOX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa zawiadamia, że w wyniku porównania i oceny złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1, tj.:

Latko Michał Latko
ul. Chopina 20/2
41-902 Bytom

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spełniła wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów zapytania ofertowego, gdyż uzyskała najwyższą ilość punktów wg kryteriów oceny ofert podanych w warunkach zapytania ofertowego.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZAP 11/2010

data ogłoszenia: 07.10.2010 
data zamknięcia: 17.10.2010Zamówienie na:

BADANIA LABORATORYJNE 10/2010

Profile VOX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa zawiadamia, że w wyniku porównania i oceny złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1, tj.:

PRO-LAB Sp. z o.o.
Ul. Toruńska 222
87-805 Włocławek

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spełniła wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów zapytania ofertowego, gdyż uzyskała najwyższą ilość punktów wg kryteriów oceny ofert podanych w warunkach zapytania ofertowego.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZAP 10/2010

data ogłoszenia: 23.09.2010 
data zamknięcia: 06.10.2010Zamówienie na:

BADANIA LABORATORYJNE 9/2010

Profile VOX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa zawiadamia, że w wyniku porównania i oceny złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1, tj.:

PRO-LAB Sp. z o.o.
Ul. Toruńska 222
87-805 Włocławek

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spełniła wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów zapytania ofertowego, gdyż uzyskała najwyższą ilość punktów wg kryteriów oceny ofert podanych w warunkach zapytania ofertowego.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZAP 9/2010

data ogłoszenia: 23.09.2010 
data zamknięcia: 05.10.2010Zamówienie na:

BADANIA LABORATORYJNE 8/2010

Profile VOX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa zawiadamia, że w wyniku porównania i oceny złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1, tj.:

Instytut Techniki Budowlanej
Zakład Materiałów Budowlanych
Ul.Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spełniła wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów zapytania ofertowego, gdyż uzyskała najwyższą ilość punktów wg kryteriów oceny ofert podanych w warunkach zapytania ofertowego.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZAP 8/2010

data ogłoszenia: 24.08.2010
data zamknięcia: 07.09.2010Zamówienie na:

sukcesywna dostawę pulweru PVC 21S/2010

Profile VOX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa zawiadamia, że w wyniku porównania i oceny złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1, tj.:

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE EMABO Sp. z o.o. 
UL. Parkowa 3 
64-060 Wolkowo

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spełniła wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów zapytania ofertowego, gdyż uzyskała najwyższą ilość punktów wg kryteriów oceny ofert podanych w warunkach zapytania ofertowego.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZAP 21S/2010

data ogłoszenia: 09.08.2010
data zamknięcia: 16.08.2010Zamówienie na:

WYKONANIE MODELI 3D PROFILI LISTEW PRZYPODŁOGOWYCH 7/2010

"VOX - INDUSTRIE SPÓŁKA AKCYJNA - PROFILE" SPÓŁKA KOMANDYTOWA zawiadamia, że w wyniku porównania i oceny złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1, tj.:

BIBUS MENOS
Ul.Spadochroniarzy 18
80-298 Gdańsk

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spełniła wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów zapytania ofertowego, gdyż uzyskała najwyższą ilość punktów wg kryteriów oceny ofert podanych w warunkach zapytania ofertowego.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZAP 7/2010

data ogłoszenia: 07.07.2010 
data zamknięcia: 19.07.2010Zamówienie na:

BADANIA LABORATORYJNE 6/2010

"VOX - INDUSTRIE SPÓŁKA AKCYJNA - PROFILE" SPÓŁKA KOMANDYTOWA zawiadamia, że w wyniku porównania i oceny złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1, tj.:

Pro-lab sp. z o.o.
ul Toruńska 222
87-805 Włocławek

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spełniła wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów zapytania ofertowego, gdyż uzyskała najwyższą ilość punktów wg kryteriów oceny ofert podanych w warunkach zapytania ofertowego.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZAP 6/2010

data ogłoszenia: 15.06.2010
data zamknięcia: 22.06.2010Zamówienie na:

BADANIA FOKUSOWE 5/2010

"VOX - INDUSTRIE SPÓŁKA AKCYJNA - PROFILE" SPÓŁKA KOMANDYTOWA zawiadamia, że w wyniku porównania i oceny złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1, tj.:

HS CONSULTING
Hubert Sarrazin
Os. S.Batorego 17/48
60-687 Poznań

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spełniła wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów zapytania ofertowego, gdyż uzyskała najwyższą ilość punktów wg kryteriów oceny ofert podanych w warunkach zapytania ofertowego.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZAP 5/2010

data ogłoszenia: 07.06.2010 
data zamknięcia 14.06.2010Zamówienie na:

sukcesywną dostawę trójtlenek antymonu i wodorotlenku glinu 20S/2010

"VOX - INDUSTRIE SPÓŁKA AKCYJNA - PROFILE" SPÓŁKA KOMANDYTOWA zawiadamia, że w wyniku porównania i oceny złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1, tj.:

Biuro Makroregionu Zachodniego i Centrum Logistyczne w Jankowicach k/Poznania, 
ul. Przemysłowa 2, 
62-080 Jankowice

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spełniła wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów zapytania ofertowego, gdyż uzyskała najwyższą ilość punktów wg kryteriów oceny ofert podanych w warunkach zapytania ofertowego.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZAP 20S/2010

data ogłoszenia: 05.05.2010
data zamknięcia: 13.05.2010Zamówienie na:

sukcesywna dostawę koncentratów barwiących 19S/2010

"VOX - INDUSTRIE SPÓŁKA AKCYJNA - PROFILE" SPÓŁKA KOMANDYTOWA zawiadamia, że w wyniku porównania i oceny złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1, tj.:

GRAFE POLSKA SP. Z O.O. 
Ul. CYRANA 8 
42-700 LUBLINIEC

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spełniła wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów zapytania ofertowego, gdyż uzyskała najwyższą ilość punktów wg kryteriów oceny ofert podanych w warunkach zapytania ofertowego.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZAP 19S/2010

data ogłoszenia: 05.05.2010
data zamknięcia: 13.05.2010Zamówienie na:

sukcesywna dostawę pigmentu dwutlenku tytanu 18S/2010

"VOX - INDUSTRIE SPÓŁKA AKCYJNA - PROFILE" SPÓŁKA KOMANDYTOWA zawiadamia, że w wyniku porównania i oceny złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1, tj.:

CORTEX CHEMICALS SP. Z O.O. 
Ul. MALCZEWSKIEGO 8, 
33-100 TARNÓW

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spełniła wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów zapytania ofertowego, gdyż uzyskała najwyższą ilość punktów wg kryteriów oceny ofert podanych w warunkach zapytania ofertowego.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 18S/2010

data ogłoszenia: 05.05.2010
data zamknięcia: 13.05.2010Zamówienie na:

sukcesywna dostawa sukcesywna dostawa powlekanego, drobnoziarnistego, sproszkowanego naturalnego węglanu wapnia 17S/2010

"VOX - INDUSTRIE SPÓŁKA AKCYJNA - PROFILE" SPÓŁKA KOMANDYTOWA zawiadamia, że w wyniku porównania i oceny złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1, tj.:

HSH CHEMIE SP. Z O.O., 
ul. PŁOWIECKA 1, 
04-501 WARSZAWA 


Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spełniła wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów zapytania ofertowego, gdyż uzyskała najwyższą ilość punktów wg kryteriów oceny ofert podanych w warunkach zapytania ofertowego.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZAP 17S/2010

data ogłoszenia: 05.05.2010
data zamknięcia: 13.05.2010Zamówienie na:

sukcesywna dostawę SUSPENSYJNEGO POLICHLORKU WINYLU 16S/2010

"VOX - INDUSTRIE SPÓŁKA AKCYJNA - PROFILE" SPÓŁKA KOMANDYTOWA zawiadamia, że w wyniku porównania i oceny złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1, tj.:

ANWIL S.A. 
ul. TORUŃSKA 222 
87-805 WŁOCŁAWEK 


Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spełniła wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów zapytania ofertowego, gdyż uzyskała najwyższą ilość punktów wg kryteriów oceny ofert podanych w warunkach zapytania ofertowego.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZAP 16S/2010

data ogłoszenia: 05.05.2010
data zamknięcia: 13.05.2010Zamówienie na:

sukcesywna dostawa modyfikatora przetwórstwa do wyrobów PVC 15S/2010

"VOX - INDUSTRIE SPÓŁKA AKCYJNA - PROFILE" SPÓŁKA KOMANDYTOWA zawiadamia, że w wyniku porównania i oceny złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1, tj.:

COLORSTAB, 
ul. Górecka 104, 
61-483 Poznań 

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spełniła wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów zapytania ofertowego, gdyż uzyskała najwyższą ilość punktów wg kryteriów oceny ofert podanych w warunkach zapytania ofertowego.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 15S/2010

data ogłoszenia: 01.04.2010
data zamknięcia: 12.04.2010Zamówienie na:

sukcesywna dostawę środka matującego 14S/2010

"VOX - INDUSTRIE SPÓŁKA AKCYJNA - PROFILE" SPÓŁKA KOMANDYTOWA zawiadamia, że w wyniku porównania i oceny złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1, tj.:

Jarmex Jarosław Siekierczak 
ul. Bartoszycka 20 
60-434 Poznań 

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spełniła wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów zapytania ofertowego, gdyż uzyskała najwyższą ilość punktów wg kryteriów oceny ofert podanych w warunkach zapytania ofertowego.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZAP 14S/2010

data ogłoszenia: 01.04.2010
data zamknięcia: 12.04.2010Zamówienie na:

BADANIA LABORATORYJNE 4/2010

"VOX - INDUSTRIE SPÓŁKA AKCYJNA - PROFILE" SPÓŁKA KOMANDYTOWA zawiadamia, że w wyniku porównania i oceny złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1, tj.:

Główny Instytut Górnictwa
Zakład Inżynierii Materiałowej
Plac Gwarków 1
40-166 Katowice

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spełniła wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów zapytania ofertowego, gdyż uzyskała najwyższą ilość punktów wg kryteriów oceny ofert podanych w warunkach zapytania ofertowego.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZAP 4/2010

data ogłoszenia: 26.03.2010 
data zamknięcia: 08.04.2010Zamówienie na:

BADANIA LABORATORYJNE 3/2010

"VOX - INDUSTRIE SPÓŁKA AKCYJNA - PROFILE" SPÓŁKA KOMANDYTOWA zawiadamia, że w wyniku porównania i oceny złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1, tj.:

Pro-lab sp. z o.o.
ul Toruńska 222
87-805 Włocławek

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spełniła wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów zapytania ofertowego, gdyż uzyskała najwyższą ilość punktów wg kryteriów oceny ofert podanych w warunkach zapytania ofertowego.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZAP 3/2010

data ogłoszenia: 17.03.2010
data zamknięcia: 30.03.2010Zamówienie na:

sukcesywną dostawę dodatku poprawiającego smarowalność i przyczepność PVC 13S/2010

"VOX - INDUSTRIE SPÓŁKA AKCYJNA - PROFILE" SPÓŁKA KOMANDYTOWA zawiadamia, że w wyniku porównania i oceny złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1, tj.:

WIWAX SP. Z O.O., 
Ul. DŁUGA 3, 
09-402 PŁOCK 

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spełniła wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów zapytania ofertowego, gdyż uzyskała najwyższą ilość punktów wg kryteriów oceny ofert podanych w warunkach zapytania ofertowego.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZAP 13S/2010

data ogłoszenia: 15.02.2010
data zamknięcia: 22.02.2010Zamówienie na:

sukcesywną dostawę środka stabilizującego, antyadhezyjnego 12S/2010

"VOX - INDUSTRIE SPÓŁKA AKCYJNA - PROFILE" SPÓŁKA KOMANDYTOWA zawiadamia, że w wyniku porównania i oceny złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1, tj.:

COLORSTAB 
ul. Górecka 104 
61-483 Poznań 

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spełniła wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów zapytania ofertowego, gdyż uzyskała najwyższą ilość punktów wg kryteriów oceny ofert podanych w warunkach zapytania ofertowego.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZAP 12S/2010

data ogłoszenia: 15.02.2010
data zamknięcia: 22.02.2010Zamówienie na:

BADANIA LABORATORYJNE 2/2010

"VOX - INDUSTRIE SPÓŁKA AKCYJNA - PROFILE" SPÓŁKA KOMANDYTOWA zawiadamia, że w wyniku porównania i oceny złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1, tj.:

Pro-lab sp. z o.o.
ul Toruńska 222
87-805 Włocławek

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spełniła wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów zapytania ofertowego, gdyż uzyskała najwyższą ilość punktów wg kryteriów oceny ofert podanych w warunkach zapytania ofertowego.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZAP 2/2010

data ogłoszenia: 27.01.2010
data zamknięcia: 09.02.2010Zamówienie na:

sukcesywną dostawę modyfikatora przetwórstwa do wyrobów PVC 11S/2010

"VOX - INDUSTRIE SPÓŁKA AKCYJNA - PROFILE" SPÓŁKA KOMANDYTOWA zawiadamia, że w wyniku porównania i oceny złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1, tj.:

PRZEDSIĘBIORSTWO CHEMICZNE CHEMAN S.A. 
Ul. POŁCZYŃSKA 10 
01-378 WARSZAWA 


Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spełniła wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów zapytania ofertowego, gdyż uzyskała najwyższą ilość punktów wg kryteriów oceny ofert podanych w warunkach zapytania ofertowego.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZAP 11S/2010

data ogłoszenia: 20.01.2010
data zamknięcia: 25.01.2010Zamówienie na:

sukcesywną dostawę proszku PVC 10S/2010

"VOX - INDUSTRIE SPÓŁKA AKCYJNA - PROFILE" SPÓŁKA KOMANDYTOWA zawiadamia, że w wyniku porównania i oceny złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1, tj.:

MARK-POL 
Ul. 1-go Maja 67 
87-200 Wąbrzeźno 

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spełniła wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów zapytania ofertowego, gdyż uzyskała najwyższą ilość punktów wg kryteriów oceny ofert podanych w warunkach zapytania ofertowego.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZAP 10S/2010

data ogłoszenia: 20.01.2010
data zamknięcia: 25.01.2010Zamówienie na:

sukcesywną dostawę koncentratów barwiących 9S/2010

"VOX - INDUSTRIE SPÓŁKA AKCYJNA - PROFILE" SPÓŁKA KOMANDYTOWA zawiadamia, że w wyniku porównania i oceny złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1, tj.:

Jarmex Jarosław Siekierczak, 
ul. Bartoszycka 20, 
60-434 Poznań, 

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spełniła wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów zapytania ofertowego, gdyż uzyskała najwyższą ilość punktów wg kryteriów oceny ofert podanych w warunkach zapytania ofertowego.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZAP 9S/2010

data ogłoszenia: 20.01.2010
data zamknięcia: 25.01.2010Zamówienie na:

sukcesywną dostawę pigmentu dwutlenku tytanu 8S/2010

"VOX - INDUSTRIE SPÓŁKA AKCYJNA - PROFILE" SPÓŁKA KOMANDYTOWA zawiadamia, że w wyniku porównania i oceny złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1, tj.:

Keyser & Mackay 
Ul. Żeromskiego 52
90-626 Łódź, 

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spełniła wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów zapytania ofertowego, gdyż uzyskała najwyższą ilość punktów wg kryteriów oceny ofert podanych w warunkach zapytania ofertowego.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZAP 8S/2010

data ogłoszenia: 18.01.2010
data zamknięcia: 25.01.2010Zamówienie na:

sukcesywną dostawę pigmentu dwutlenku tytanu 7S/2011

"VOX - INDUSTRIE SPÓŁKA AKCYJNA - PROFILE" SPÓŁKA KOMANDYTOWA zawiadamia, że w wyniku porównania i oceny złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1, tj.:

Bayer Sp. z o.o. 
Al. Jerozolimskie 158
02-326 Warszawa, 


Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spełniła wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów zapytania ofertowego, gdyż uzyskała najwyższą ilość punktów wg kryteriów oceny ofert podanych w warunkach zapytania ofertowego.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZAP 7S/2010

data ogłoszenia: 18.01.2010
data zamknięcia: 25.01.2010Zamówienie na:

BADANIA LABORATORYJNE 1/2010

"VOX - INDUSTRIE SPÓŁKA AKCYJNA - PROFILE" SPÓŁKA KOMANDYTOWA zawiadamia, że w wyniku porównania i oceny złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1, tj.:

Pro-lab sp. z o.o.
ul Toruńska 222
87-805 Włocławek

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spełniła wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów zapytania ofertowego, gdyż uzyskała najwyższą ilość punktów wg kryteriów oceny ofert podanych w warunkach zapytania ofertowego.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1/2010

data ogłoszenia: 08.01.2010
data zamknięcia: 20.01.2010Zamówienie na:

sukcesywną dostawę polimeru na bazie kwasu akrylowego, ester metakrylowy 6S/2010

"VOX - INDUSTRIE SPÓŁKA AKCYJNA - PROFILE" SPÓŁKA KOMANDYTOWA zawiadamia, że w wyniku porównania i oceny złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1, tj.:

BASF Polska Sp.z o.o.,
Al. Jerozolimskie 154 
02-326 Warszawa, 


Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spełniła wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów zapytania ofertowego, gdyż uzyskała najwyższą ilość punktów wg kryteriów oceny ofert podanych w warunkach zapytania ofertowego.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZAP 6S/2010

data ogłoszenia: 04.01.2010
data zamknięcia: 11.01.2010 Zamówienie na:

sukcesywną dostawę modyfikatora przetwórstwa do wyrobów PVC 5S/2010

"VOX - INDUSTRIE SPÓŁKA AKCYJNA - PROFILE" SPÓŁKA KOMANDYTOWA zawiadamia, że w wyniku porównania i oceny złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1, tj.:

NORDMANN, RASSMANN POLSKA SP. Z O.O., 
Ul. KRÓLOWEJ MARYSIEŃKI 90, 
02-954 WARSZAWA

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spełniła wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów zapytania ofertowego, gdyż uzyskała najwyższą ilość punktów wg kryteriów oceny ofert podanych w warunkach zapytania ofertowego.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZAP 5S/2010

data ogłoszenia: 04.01.2010
data zamknięcia: 07.01.2010Zamówienie na:

sukcesywna dostawę środka stabilizującego, antyadhezyjnego 4S/2010

"VOX - INDUSTRIE SPÓŁKA AKCYJNA - PROFILE" SPÓŁKA KOMANDYTOWA zawiadamia, że w wyniku porównania i oceny złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1, tj.:

JARMEX JAROSŁAW SIEKIERCZAK, 
UL. BARTOSZYCKA 20, 
60-434 POZNAŃ

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spełniła wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów zapytania ofertowego, gdyż uzyskała najwyższą ilość punktów wg kryteriów oceny ofert podanych w warunkach zapytania ofertowego.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZAP 4S/2010

data ogłoszenia: 04.01.2010
data zamknięcia: 08.01.2010Zamówienie na:

sukcesywną dostawę środka antyadhezyjnego 3S/2010

"VOX - INDUSTRIE SPÓŁKA AKCYJNA - PROFILE" SPÓŁKA KOMANDYTOWA zawiadamia, że w wyniku porównania i oceny złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1, tj.:

JARMEX JAROSŁAW SIEKIERCZAK, 
UL. BARTOSZYCKA 20, 
60-434 POZNAŃ

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spełniła wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów zapytania ofertowego, gdyż uzyskała najwyższą ilość punktów wg kryteriów oceny ofert podanych w warunkach zapytania ofertowego.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 3S/2010

data ogłoszenia: 04.01.2010
data zamknięcia: 07.01.2010Zamówienie na:

sukcesywną dostawę powlekanego, drobnoziarnistego, sproszkowanego naturalnego węglanu wapnia 2S/2010

"VOX - INDUSTRIE SPÓŁKA AKCYJNA - PROFILE" SPÓŁKA KOMANDYTOWA zawiadamia, że w wyniku porównania i oceny złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1, tj.:

AURUM sp. z o.o. Chemicals sp.k.  
Ul. Kościuszki 223A/10 
40-600 Katowice

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spełniła wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów zapytania ofertowego, gdyż uzyskała najwyższą ilość punktów wg kryteriów oceny ofert podanych w warunkach zapytania ofertowego.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZAP 2S/2010

data ogłoszenia: 04.01.2010
data zamknięcia: 06.01.2010Zamówienie na:


sukcesywną dostawę suspensyjnego polichlorku winylu 1S/2010

"VOX - INDUSTRIE SPÓŁKA AKCYJNA - PROFILE" SPÓŁKA KOMANDYTOWA zawiadamia, że w wyniku porównania i oceny złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1, tj.:

INEOS VINYLS SALES GMBH,
INHAUSERSIELER STRASE,
D-26353 WILHELMSHAVEN

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spełniła wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów zapytania ofertowego, gdyż uzyskała najwyższą ilość punktów wg kryteriów oceny ofert podanych w warunkach zapytania ofertowego.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1S/2010

data ogłoszenia: 04.01.2010
data zamknięcia: 11.01.2010Zamówienie na:

Obsługę ekonomiczną projektu


"VOX - INDUSTRIE SPÓŁKA AKCYJNA - PROFILE" SPÓŁKA KOMANDYTOWA zawiadamia, że w wyniku porównania i oceny złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1, tj.:

PRZEDSIĘBIORSTWO “GrD”
Grzegorz Duda
Ul. Milczańska 16H/13
61-131 Poznań

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spełniła wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów zapytania ofertowego, gdyż uzyskała najwyższą ilość punktów wg kryteriów oceny ofert podanych w warunkach zapytania ofertowego.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

data ogłoszenia 04.01.2010 
data zamknięcia 10.01.2010