Przetargi archiwum

baner unia

Przetargi na:

Zapytanie o cenę dzierżawy komory starzeniowej:

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 1.4/2014

Załacznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/POIG 1.4/2014

Request for Quotation No. 1/POIG 1.4/2014 ENG

Appendix 1 to Request for Quotation No. 1/POIG 1.4/2014 ENG

 

Zapytanie o dzierżawy piknometru gazowego:

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 2/POIG 1.4/2014

Załacznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/POIG 1.4/2014

Request for Quotation No. 2/POIG 1.4/2014 ENG

Appendix 1 to Request for Quotation No. 2/POIG 1.4/2014 ENG

 

Zapytanie o cenę badań w projekcie:

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 3/POIG 1.4/2014

Załacznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 3/POIG 1.4/2014

Request for Quotation No. 3/POIG 1.4/2014 ENG

Appendix 1 to Request for Quotation No. 3/POIG 1.4/2014 ENG

 

Zapytanie o cenę dostawy surowców do badań, wymienionych w punkcie II:

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 4.1/POIG 1.4/2014

Załacznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 4.1/POIG 1.4/2014

Request for Quotation No. 4.1/POIG 1.4/2014 ENG

Appendix 1 to Request for Quotation No. 4.1/POIG 1.4/2014 ENG

 

Zapytanie o cenę dostawy surowców do badań, wymienionych w punkcie II.:

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 4.2/POIG 1.4/2014

Załacznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 4.2/POIG 1.4/2014

Request for Quotation No. 4.2/POIG 1.4/2014 ENG

Appendix 1 to Request for Quotation No. 4.2/POIG 1.4/2014 ENG

 

Zapytanie o cenę dostawy surowców do badań, wymienionych w punkcie II.:

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 4.3/POIG 1.4/2014

Załacznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 4.3/POIG 1.4/2014

Request for Quotation No. 4.3/POIG 1.4/2014 ENG

Appendix 1 to Request for Quotation No. 4.3/POIG 1.4/2014 ENG

 

Zapytanie o cenę dostawy surowców do badań, wymienionych w punkcie II.:

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 4.4/POIG 1.4/2014

Załacznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 4.4/POIG 1.4/2014

Request for Quotation No. 4.4/POIG 1.4/2014 ENG

Appendix 1 to Request for Quotation No. 4.4/POIG 1.4/2014 ENG

 

Zapytanie o cenę dostawy surowców do badań, wymienionych w punkcie II.:

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 4.5/POIG 1.4/2014

Załacznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 4.5/POIG 1.4/2014

Request for Quotation No. 4.5/POIG 1.4/2014 ENG

Appendix 1 to Request for Quotation No. 4.5/POIG 1.4/2014 ENG

 

Zapytanie o cenę dostawy surowców do badań, wymienionych w punkcie II.:

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 4.6/POIG 1.4/2014

Załacznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 4.6/POIG 1.4/2014

Request for Quotation No. 4.6/POIG 1.4/2014 ENG

Appendix 1 to Request for Quotation No. 4.6/POIG 1.4/2014 ENG

 

Zapytanie o cenę dostawy surowców do badań, wymienionych w punkcie II.:

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 4.7/POIG 1.4/2014

Załacznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 4.7/POIG 1.4/2014

Request for Quotation No. 4.7/POIG 1.4/2014 ENG

Appendix 1 to Request for Quotation No. 4.7/POIG 1.4/2014 ENG

 

Zapytanie o cenę dostawy surowców do badań, wymienionych w punkcie II.:

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 4.8/POIG 1.4/2014

Załacznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 4.8/POIG 1.4/2014

Request for Quotation No. 4.8/POIG 1.4/2014 ENG

Appendix 1 to Request for Quotation No. 4.8/POIG 1.4/2014 ENG

 

Zapytanie o cenę dostawy surowców do badań, wymienionych w punkcie II.:

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 4.9/POIG 1.4/2014

Załacznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 4.9/POIG 1.4/2014

Request for Quotation No. 4.9/POIG 1.4/2014 ENG

Appendix 1 to Request for Quotation No. 4.9/POIG 1.4/2014 ENG

 

Zapytanie o cenę dostawy surowców do badań, wymienionych w punkcie II.:

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 5.0/POIG 1.4/2014

Załacznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 5.0/POIG 1.4/2014

Request for Quotation No. 5.0/POIG 1.4/2014 ENG

Appendix 1 to Request for Quotation No. 5.0/POIG 1.4/2014 ENG

 

Przetargi
Dotyczące projektu:
Innowacyjne produkty do wykończenia wnętrz i elewacji budynków
Inwestycja współfinansowana jest w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Państwa oferty prosimy o przesyłanie na adres e-mail: przetargi.profilevox@vox.pl

 

 

Projekt współfinansowany ze środków UE

 


 

 

Przetarg na:

Komplet narzędzi do extruzji w systemie co-ex profilu do zastosowań wewnętrznych w budownictwie z oprzyrządowaniem. (25_VP)

Pliki do pobrania:
Ogłoszenie o przetargu narzędzia do extruzji profilu zast. wewnętrznych 25_VP 07 2013
RYSUNEK profil PWSP 25_VP 07 2013
SIWZ narzędzia do extruzji profilu do zast. wewnętrznych 25_VP 07 2013
Załącznik nr 1 do SIWZ 25_VP 07 2013

Załącznik nr 2 do SIWZ 25_VP 07 2013 

 

 

Profile VOX Sp. z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWA zawiadamia, że w wyniku porównania i oceny złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1, tj.:

 

PPHU PAGO

Małgorzata  Kniaziewicz
ul. Parkowa 15, 62-571 Żychlin
tel/fax 63 248 87 13


 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta spełniła wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, gdyż  uzyskała najwyższą ilość punktów wg kryteriów oceny ofert podanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

Pliki do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 25_VP 07 2013

 

data ogłoszenia 01.07.2013 
data zamknięcia 08.07.2013

 


 

Przetarg na:

Komplet narzędzi do extruzji w systemie co-ex profilu do zastosowań zewnętrznych na elewacje budynków. (24_VP)

Pliki do pobrania:
Ogłoszenie o przetargu narzędzia do extruzji profilu elewacyjnego 24_VP 07 2013
RYSUNEK profil PZFS 24_VP 07 2013
SIWZ narzędzia do extruzji profilu elewacyjnego 24_VP 07 2013
Załącznik nr 1 do SIWZ 24_VP 07 2013

Załącznik nr 2 do SIWZ 24_VP 07 2013

 

Profile VOX Sp. z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWA zawiadamia, że w wyniku porównania i oceny złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1, tj.:

 

PPHU PAGO

Małgorzata  Kniaziewicz
ul. Parkowa 15, 62-571 Żychlin
tel/fax 63 248 87 13


 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta spełniła wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, gdyż  uzyskała najwyższą ilość punktów wg kryteriów oceny ofert podanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Pliki do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 24_VP 07 2013 

 

 

data ogłoszenia 01.07.2013 
data zamknięcia 08.07.2013 

 


 

Przetarg na:

Bramowy ploter przemysłowy do obróbki profili ekstrudowanych z PVC. (23_VP)

 

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o przetargu na zakup bramowego plotera przemysłowego 23_VP 08 2012

SIWZ - zakup bramowego plotera przemysłowego 23_VP 08 2012

Załącznik nr 1 do SIWZ - zakup bramowego plotera przemysłowego 23_VP 08 2012

Załącznik nr 2 do SIWZ - zakup bramowego plotera przemysłowego 23_VP 08 2012

 Profile VOX Sp. z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWA zawiadamia, że w wyniku porównania i oceny złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 2, tj.:

 

POLCOM
Przemysław Kimla
ul. Bałtycka 30
42-202 Częstochowa


 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta spełniła wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, gdyż uzyskała najwyższą ilość punktów wg kryteriów oceny ofert podanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Pliki do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystnieszej - zakup bramowy ploter przemysłowy 23_VP 08 2012

 

data ogłoszenia 22.08.2012
data zamknięcia 30.08.2012


 


 

Przetarg na:


Drukarka cyfrowa z modułem do aplikacji lakieru dla produktów aplikacji UV na profile ekstrudowane z PVC. (22_VP)
 Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o przetargu zakup drukarki cyfrowej 22_VP 07 2012                              

SIWZ - zakup drukarki cyfrowej 22_VP 07 2012                                                                      

Załącznik nr 1 do SIWZ - zakup drukarki cyfrowej 22_VP 07 2012                                        

Załącznik nr 2 do SIWZ - zakup drukarki cyfrowej 22_VP 07 2012                                     

INVITATION TO TENDER digital printing machine 22_VP 07 2012_ENG                                 

TERMS OF REFERENCE digital printing machine 22_VP 07 2012_ENG                                 

Appendix 1 to the Terms of Reference digital printing machine 22_VP 07 2012_ENG          

Appendix 2 to the Terms of Reference digital printing machine 22_VP 07 2012_ENG

 

Profile VOX Sp. z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWA zawiadamia, że w wyniku porównania i oceny złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 2, tj.:

 

SORBINI S.R.L.

VIA DELLA MECCANICA 3

61122 PESARO

ITALY

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta spełniła wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, gdyż uzyskała najwyższą ilość punktów wg kryteriów oceny ofert podanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Plik do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystnieszej - zakup drukarki cyfrowej 22_VP 07 2012.pdf

 

data ogłoszenia 27.07.2012 
data zamknięcia 07.08.2012


 

 


 

Przetarg na:

Drukarka z modułem drukującym dla farb UV 1 – kolor i modułem do aplikacji lakieru UV do zabudowy w linii ekstruzji profili z PVC w ilości 2 sztuk /dla 2 linii do ekstruzji/ (21_VP)Pliki do pobrania:
Ogłoszenie o przetargu zakup drukarki 21_VP 07 2012

SIWZ - zakup drukarki 21_VP 07 2012

Załącznik nr 1 do SIWZ - zakup drukarki 21_VP 07 2012

Załącznik nr 2 do SIWZ - zakup drukarki 21_VP 07 2012

INVITATION TO TENDER on purchase printing machine 21_VP 07 2012_ENG

TERMS OF REFERENCE purchase printing machine 21_VP 07 2012_ENG

Appendix 1 to the Terms of Reference purchase printing machine 21_VP 07 2012_ENG

Appendix 2 to the Terms of Reference purchase printing machine 21_VP 07 2012_ENG

 

 

Profile VOX Sp. z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWA zawiadamia, że w wyniku porównania i oceny złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 2, tj.:

 

SORBINI S.R.L.

VIA DELLA MECCANICA 3

61122 PESARO

ITALY

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta spełniła wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, gdyż uzyskała najwyższą ilość punktów wg kryteriów oceny ofert podanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Plik do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - zakup drukarki 21_VP 07 2012.pdf

 

data ogłoszenia 26.07.2012 

data zamknięcia 06.08.2012

 

 


 

Przetarg na:

Komplet narzędzi do extruzji profilu listwy przypodłogowej - extruzja w systemie PVC twarde/PVC miękkie (20_VP)

Pliki do pobrania:
Ogłoszenie o przetargu 20VP 2011
SIWZ 20VP 2011
Załącznik nr 1 do SIWZ 20VP 2011
Załącznik nr 2 do SIWZ 20VP 2011
Rysunek 20VP 2010

Profile VOX Sp. z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWA zawiadamia, że w wyniku porównania i oceny złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1, tj.:

PPHU PAGO
Małgorzata  Kniaziewicz
Ul. Parkowa 15, 62-571 Żychlin
Tel/fax 63 248 87 13Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spełniła wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, gdyż  uzyskała najwyższą ilość punktów wg kryteriów oceny ofert podanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Plik do pobrania:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

data ogłoszenia 14.03.2011
data zamknięcia 21.03.2011Przetarg na:

Linia technologiczna do recyklingu twarde/miękkie/spieniane PVC (19_VP)

Pliki do pobrania:
Ogłoszenie o przetargu 19VP 2011
SIWZ 19VP 2011
Załącznik nr 1 do SIWZ 19VP 2011
Załącznik nr 2 do SIWZ 19VP 2011

Profile VOX Sp. z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWA zawiadamia, że w wyniku porównania i oceny złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1, tj.:

High Tech Extrusion Ges.m.b.H.
GIRAKSTRASSE 2, 
A-2100 KORNEUBURG
AUSTRIAUzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spełniła wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, gdyż  uzyskała najwyższą ilość punktów wg kryteriów oceny ofert podanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Plik do pobrania:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

data ogłoszenia 18.02.2011
data zamknięcia 25.02.2011


Przetarg na:

System filtracji otwartego obiegu wody technologicznej dla procesów produkcyjnych extruzji profili PVC w halach C i D (18_VP)

Pliki do pobrania:
Ogłoszenie o przetargu 18VP 2011
SIWZ 18VP 2011
Załącznik nr 1 do SIWZ 18VP 2011
Załącznik nr 2 do SIWZ 18VP 2011

Profile VOX Sp. z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWA zawiadamia, że w wyniku porównania i oceny złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1, tj.:

MOTON Sp. z o.o.
Ul. Drzeworytników 99
01-385 Warszawa


Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spełniła wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, gdyż  uzyskała najwyższą ilość punktów wg kryteriów oceny ofert podanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Plik do pobrania:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

data ogłoszenia 18.01.2011
data zamknięcia 25.01.2011


Przetarg na:

System filtracji otwartego obiegu wody technologicznej dla procesów produkcyjnych extruzji profili PVC w halach A i B (17_VP)

Pliki do pobrania:
Ogłoszenie o przetargu 17VP 2011
SIWZ 17VP 2011
Załącznik nr 1 do SIWZ 17VP 2011
Załącznik nr 2 do SIWZ 17VP 2011

Profile VOX Sp. z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWA zawiadamia, że w wyniku porównania i oceny złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1, tj.:

MOTON Sp. z o.o.
Ul. Drzeworytników 99
01-385 Warszawa


Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spełniła wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, gdyż  uzyskała najwyższą ilość punktów wg kryteriów oceny ofert podanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Plik do pobrania:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

data ogłoszenia 18.01.2011
data zamknięcia 25.01.2011


Przetarg na:

Modyfikacja dwóch linii technologicznych przeznaczonych do extruzji profili twarde/spieniane PVC, twarde/miękkie PVC (16_VP)

Pliki do pobrania:
Ogłoszenie o przetargu 16VP 2010
SIWZ 16VP 2010
Załącznik nr 1 do SIWZ 16VP 2010
Załącznik nr 2 do SIWZ 16VP 2010

Profile VOX Sp. z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWA zawiadamia, że w wyniku porównania i oceny złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1, tj.:

THEYSOHN EXTRSIONTECHNIK GES.M.B.H.
GIRAKSTRASSE 2,
A-2100 KORNEUBURG
AUSTRIA


Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spełniła wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, gdyż  uzyskała najwyższą ilość punktów wg kryteriów oceny ofert podanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Plik do pobrania:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

data ogłoszenia 02.12.2010
data zamknięcia 09.12.2010


Przetarg na:

Linię technologiczną nr 2 do extruzji profili twarde/spieniane PVC (15_VP)

Pliki do pobrania:
Ogłoszenie o przetargu 15VP 2010
SIWZ 15VP 2010
Załącznik nr 1 do SIWZ 15VP 2010
Załącznik nr 2 do SIWZ 15VP 2010

Profile VOX Sp. z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWA zawiadamia, że w wyniku porównania i oceny złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1, tj.:

THEYSOHN EXTRSIONTECHNIK GES.M.B.H.
GIRAKSTRASSE 2,
A-2100 KORNEUBURG
AUSTRIA


Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spełniła wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, gdyż  uzyskała najwyższą ilość punktów wg kryteriów oceny ofert podanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Plik do pobrania:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

data ogłoszenia 02.12.2010
data zamknięcia 09.12.2010Przetarg na:

Komplet narzędzi do extruzji profilu zewnętrznego systemu fasadowego extruzja w systemie PVC spienione/PVC twarde, PVC spienione/PVC miękkie (14_VP)

Pliki do pobrania:
Ogłoszenie o przetargu 14VP 2010
SIWZ 14VP 2010
Załącznik nr 1 do SIWZ 14VP 2010
Załącznik nr 2 do SIWZ 14VP 2010
Rysunek 14VP 2010

Profile VOX Sp. z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWA zawiadamia, że w wyniku porównania i oceny złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1, tj.: 

THEYSOHN EXTRSIONTECHNIK Ges.m.b.H.
GIRAKSTRASSE 2,
A-2100 KORNEUBURG
AUSTRIAUzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spełniła wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, gdyż uzyskała najwyższą ilość punktów wg kryteriów oceny ofert podanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Plik do pobrania:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

data ogłoszenia 07.10.2010
data zamknięcia 14.10.2010Przetarg na:

Wykonanie fundamentu dla zewnętrznego silosu PVC-Dryblend 101 m3 (13_VP)

Pliki do pobrania:
Ogłoszenie o przetargu 13VP 2010
SIWZ 13VP 2010
Załącznik nr 1 do SIWZ 13VP 2010
Załącznik nr 2 do SIWZ 13VP 2010

Profile VOX Sp. z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWA zawiadamia, że w wyniku porównania i oceny złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1, tj.: 

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - USŁUGOWE
Andrzej Czyż, Artur Czyż
Ul. Wąska 18, 62-040 Puszczykowo
NIP 777-21-89-188Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spełniła wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, gdyż uzyskała najwyższą ilość punktów wg kryteriów oceny ofert podanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Plik do pobrania:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

data ogłoszenia 23.09.2010
data zamknięcia 30.09.2010Przetarg na:

Wykonanie dwóch urządzeń odkładczych dla profili z PCW pracujących w ciągu technologicznym extruzji (12_VP)

Pliki do pobrania:
Ogłoszenie o przetargu 12VP 2010
SIWZ 12VP 2010
Załącznik nr 1 do SIWZ 12VP 2010
Załącznik nr 2 do SIWZ 12VP 2010

Profile VOX Sp. z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWA zawiadamia, że w wyniku porównania i oceny złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1, tj.: 

SZYMAŃSKI MASZYNY i URZĄDZENIA
Lechlin 12, 62-085 Skoki
NIP 784-165-43-30Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spełniła wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, gdyż uzyskała najwyższą ilość punktów wg kryteriów oceny ofert podanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Plik do pobrania:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

data ogłoszenia 03.09.2010
data zamknięcia 10.09.2010


Przetarg na:

Projekt budowlany na modernizacje budynku mieszalni oraz posadowienie zewnętrznego silosu PVC-Dryblend 101 m3 (11_VP)

Pliki do pobrania:
Ogłoszenie o przetargu 11VP 2010
SIWZ 11VP 2010
Załącznik nr 1 do SIWZ 11VP 2010
Załącznik nr 2 do SIWZ 11VP 2010

Profile VOX Sp. z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWA zawiadamia, że w wyniku porównania i oceny złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 2, tj.: 

Biuro Inżynierskie J.Wujec
ul. Marcina Kasprzaka 34 c / 9
60-237 PoznańUzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spełniła wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, gdyż uzyskała najwyższą ilość punktów wg kryteriów oceny ofert podanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Plik do pobrania:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

data ogłoszenia 03.09.2010
data zamknięcia 10.09.2010Przetarg na:

Modyfikacja obiegu wody technologicznej dla stołów kalibrujących w liniach technologicznych (10_VP)

Pliki do pobrania:
Ogłoszenie o przetargu 10VP 2010
SIWZ 10VP 2010
Załącznik nr 1 do SIWZ 10VP 2010
Załącznik nr 2 do SIWZ 10VP 2010

Profile VOX Sp. z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWA zawiadamia, że w wyniku porównania i oceny złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1, tj.: 

PPHU BOPOLD
Bogdan Czerwiński
ul. Poziomowa 49
62-002 Suchy LasUzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spełniła wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, gdyż uzyskała najwyższą ilość punktów wg kryteriów oceny ofert podanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Plik do pobrania:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

data ogłoszenia 13.08.2010
data zamnięcia 20.08.2010Przetarg na:

Modyfikację w instalacji Mieszalni Surowców oraz systemach transportu mieszanek do hal produkcyjnych, dostawa systemów transportu mieszanek dla ciągów technologicznych (9_VP)

Pliki do pobrania:
Ogłoszenie o przetargu 9VP 2010
SIWZ 9VP 2010
Załącznik nr 1 do SIWZ 9VP 2010
Załącznik nr 2 do SIWZ 9VP 2010

Profile VOX Sp. z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWA zawiadamia, że w wyniku porównania i oceny złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1, tj.: 

HUZAP GmbH
Marie Curie Str. 1
D – 53773 HENNEF
NIEMCY


Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spełniła wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, gdyż uzyskała najwyższą ilość punktów wg kryteriów oceny ofert podanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Plik do pobrania:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

data ogłoszenia 09.08.2010
data zamknięcia 19.08.2010Przetarg na:

Komplet narzędzi do extruzji profilu panelu wewnętrznego, extruzja w systemie PVC miękkie/PVC spienione, PVC twarde/PVC spienione (8_VP)

Pliki do pobrania:
Ogłoszenie o przetargu 8VP 2010
SIWZ 8VP 2010
Załącznik nr 1 do SIWZ 8VP 2010
Załącznik nr 2 do SIWZ 8VP 2010
Rysunek 8VP 2010

Profile VOX Sp. z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWA zawiadamia, że w wyniku porównania i oceny złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1, tj.:

THEYSOHN EXTRSIONTECHNIK GES.m.b.H.
GIRAKSTRASSE 2 
A-2100 KORNEUBURG
AUSTRIA


Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spełniła wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, gdyż uzyskała najwyższą ilość punktów wg kryteriów oceny ofert podanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Plik do pobrania:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


data ogłoszenia 26.07.2010
data zamknięcia 05.08.2010Przetarg na:

Dostawa sprężarki śrubowej z wymiennikiem ciepła i systemem częściowego odzysku ciepła na potrzeby ogrzewania hali produkcyjnej (7_VP)

Pliki do pobrania:
Ogłoszenie o przetargu 7VP 2010
SIWZ 7VP 2010
Załącznik nr 1 do SIWZ 7VP 2010
Załącznik nr 2 do SIWZ 7VP 2010

Profile VOX Sp. z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWA zawiadamia, że w wyniku porównania i oceny złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 3, tj.:

„ELKOPRES-BIS“ F.H.U.
Hanna Szłapka
Ul. Pasieka 4, 61-657 Poznań
NIP 972-02-75-184


Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spełniła wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, gdyż uzyskała najwyższą ilość punktów wg kryteriów oceny ofert podanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Plik do pobrania:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


data ogłoszenia 23.07.2010
data zamknięcia 30.07.2010Przetarg na: 

Dostawa agregatu wody lodowej chłodzony powietrzem z systemem częściowego odzysku ciepła na potrzeby ogrzewania hali produkcyjnej (6_VP)

Pliki do pobrania:
Ogłoszenie o przetargu 6VP 2010
SIWZ 6VP 2010
Załącznik nr 1 do SIWZ 6VP 2010
Załącznik nr 2 do SIWZ 6VP 2010

"VOX - INDUSTRIE SPÓŁKA AKCYJNA - PROFILE" SPÓŁKA KOMANDYTOWA zawiadamia, że w wyniku porównania i oceny złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 2, tj.:

EUROKLIMAT Sp. z o.o.
ul. Koronkarska 10, 61-005 Poznań
NIP 782-24-28-182


Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spełniła wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, gdyż uzyskała najwyższą ilość punktów wg kryteriów oceny ofert podanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Plik do pobrania:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

data ogłoszenia 07.05.2010
data zamknięcia 14.05.2010Przetarg na: 

Agregat wody lodowej chłodzony powietrzem z systemem częściowego odzysku ciepła na potrzeby ogrzewania hali produkcyjnej. (5_VP)

Pliki do pobrania:
Ogłoszenie o przetargu 5VP 2010
SIWZ 5VP 2010
Załącznik nr 1 do SIWZ 5VP 2010
Załącznik nr 2 do SIWZ 5VP 2010

"VOX - INDUSTRIE SPÓŁKA AKCYJNA - PROFILE" SPÓŁKA KOMANDYTOWA zawiadamia, że w wyniku porównania i oceny złożonych ofert unieważnia przetarg. 

Uzasadnienie unieważnienia przetargu:
Złożone oferty nie spełniły wszystkich warunków zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Plik do pobrania:
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu 5_VP 2010

data ogłoszenia 15.04.2010
data zamknięcia 22.04.2010Przetarg na: 

Linia technologiczna do extruzji profili twarde/spieniane PVC (4_VP)

Pliki do pobrania:
Ogłoszenie o przetargu 4VP 2010
SIWZ 4VP 2010
Załącznik nr 1 do SIWZ 4VP 2010
Załącznik nr 2 do SIWZ 4VP 2010

"VOX - INDUSTRIE SPÓŁKA AKCYJNA - PROFILE" SPÓŁKA KOMANDYTOWA zawiadamia, że w wyniku porównania i oceny złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1, tj.:

THEYSOHN EXTRSIONTECHNIK GES.M.B.H.
 GIRAKSTRASSE 2,
 A-2100 KORNEUBURG
 AUSTRIA


Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spełniła wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, gdyż uzyskała najwyższą ilość punktów wg kryteriów oceny ofert podanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Plik do pobrania:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

data ogłoszenia 14.04.2010
data zamknięcia 22.04.2010Przetarg na: 

Komplet narzędzi do extruzji profilu sidingu zewnętrznego dla systemu fasadowego, extruzja w systemie PVC miękkie/PVC spienione, PVC twarde/PVC spienione (3_VP)

Pliki do pobrania:
Ogłoszenie o przetargu 3VP 2010
SIWZ 3VP 2010
Załącznik nr 1 do SIWZ 3VP 2010
Załącznik nr 2 do SIWZ 3VP 2010
Rysunek 3VP 2010

"VOX - INDUSTRIE SPÓŁKA AKCYJNA - PROFILE" SPÓŁKA KOMANDYTOWA zawiadamia, że w wyniku porównania i oceny złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 3, tj.:

PPHU PAGO
Małgorzata Kniaziewicz
Ul. Parkowa 15, 62-571 Żychlin
Tel/fax 0/63 248 87 13


Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spełniła wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, gdyż uzyskała najwyższą ilość punktów wg kryteriów oceny ofert podanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Plik do pobrania:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

data ogłoszenia 09.04.2010
data zamknięcia 19.04.2010Przetarg na: 

Komplet narzędzi do extruzji profilu panelu zewnętrznego dla systemu podbitki dachowej, extruzja w systemie PVC miękkie/PVC spienione, PVC twarde/PVC spienione (2_VP)

Pliki do pobrania:
Ogłoszenie o przetargu 2VP 2010
SIWZ 2VP 2010
Załącznik nr 1 do SIWZ 2VP 2010
Załącznik nr 2 do SIWZ 2VP 2010
Rysunek 2VP 2010

"VOX - INDUSTRIE SPÓŁKA AKCYJNA - PROFILE" SPÓŁKA KOMANDYTOWA zawiadamia, że w wyniku porównania i oceny złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 3, tj.:

PPHU PAGO
Małgorzata Kniaziewicz
Ul. Parkowa 15, 62-571 Żychlin
Tel/fax 0/63 248 87 13


Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spełniła wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, gdyż uzyskała najwyższą ilość punktów wg kryteriów oceny ofert podanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Plik do pobrania:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

data ogłoszenia 09.04.2010
data zamknięcia 19.04.2010Przetarg na: 

Wykonanie odrębnego obiegu dla wody technologicznej extruderów, wykonanie zbiornika żelbetowego i posadzki przemysłowej oraz wykonanie zbiornika stalowego z pokrywą górną zamykającą dla  wody technologicznej extruderów (1_VP)

Pliki do pobrania:
Ogłoszenie o przetargu 1VP 2010
SIWZ 1VP 2010
Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia 1VP 2010
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy 1VP 2010

"VOX - INDUSTRIE SPÓŁKA AKCYJNA - PROFILE" SPÓŁKA KOMANDYTOWA zawiadamia, że w wyniku porównania i oceny złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejsze oferty:

1.    Wykonanie odrębnego obiegu dla wody technologicznej extruderów oferta nr 3, tj.:

  TECH-BUD PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO-BUDOWLANE 
ZBIGNIEW MORASIK
 UL. WARSZAWSKA 94
 61-047 POZNAŃ


2.    Wykonanie zbiornika żelbetowego i posadzki przemysłowej oferta nr 2, tj.:

  PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-USŁUGOWE
 ANDRZEJ CZYŻ, ARTUR CZYŻ
UL. WĄSKA 18
 62-040 SZCZYKOWO


3.    Wykonanie zbiornika spustowego z pokrywą górną zamykającą dla wody technologicznej extruderów oferta nr 5, tj.:

 P.P.H.U. “BOPOLD” 
BOGDAN CZERWIŃSKI
 UL. POZIOMKOWA 49
 62-002 SUCHY LASUzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spełniła wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, gdyż uzyskała najwyższą ilość punktów wg kryteriów oceny ofert podanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Plik do pobrania:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

data ogłoszenia 08.01.2010 
data zamknięcia 15.01.2010